Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Dissertaties overzicht

DISSERTATIES OVERZICHT

 

 

Ahmad , S.S., The self in the centre: An exploration into the experience of self-hood. Hyderabad, India: Osmania University, 2004

 

Assen, K. van, Zelfwaardering en verzet. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1985.

 

Bakker, D., Humanistisch levensbeschouwelijk opvoeden: praktijk, principes, problemen. Zoetermeer: Boekencentrum, 1994.

 

Bonke, P.M.M., Opvoedingsproblemen als waarderingskonflikten. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1984.

 

Brugman, D., Personaliseren van de leerstof; een interventie-onderzoek naar ontwikkelen van waardegebieden door leerlingen tijdens lessen sociale wereldoriëntatie. Universiteit Leiden, 1988.

 

Coopmans, M.J.A., Separatie-individuatie-problematiek van een na-oorlogse generatie oorlogsslachtoffers; de ervaring van de onbereikbare ander bij kinderen van slachtoffers van de Duitse en Japanse bezetting. Delft: Eburon B.V., 1993.

 

Dale, M., Sandplay: An investigation into a child’s meaning system via the self-confrontation method child (SCMC) version. University of Southern Missisippi, USA, 2000.

 

Dewispelaere, J.L.G. Intimiteit, seksualiteit en zingeving binnen de partnerrelatie van masectomie-patiënten. Gent: Academia Press, 2002.

 

Fiddelaers, R., Verhalen van rouw: De betekenis van steun op school voor jongeren met een verlieservaring. Radboud Universiteit Nijmegen, 2003.

 

Fuchs, C.E., The adolescent experience in Juvenile Idiopathic Arthritis: A narrative approach. Universiteit Utrecht, 2013

 

Gelderloos, P., Valuation and transcendental meditation. Lelystad: Soma Scientific Publisher, 1987.

 

Gerritsen, A.J., Religieuze ontwikkeling; godsdienstpsychologisch onderzoek met behulp van de zelfkonfrontatiemethode bij deelnemers aan een gebedspraktikum. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1984.

 

Gilst, W. van, De waardering van de juridische en zakelijke aspecten van het huwelijk. Erasmus Universiteit Rotterdam, 1992.

 

Hoekstra, H.A., Cognition and affect in the appraisal of events. Universiteit Groningen, 1986.

 

Kievit, G., Innerlijke ruimte: een onderzoek naar de autobiografische competentie van de ziekenhuispastor in gesprek met kankerpatiënten, 2011.

 

Konig, J., Moving experience: complexities of acculturation. Universiteit voor Hunanistiek, 2012.

 

Meijer, R.W.J., Konsultatie voor leerkrachten; theorie, eigen werkwijze en een empirisch onderzoek.. Vrije Universiteit Amsterdam, 1991.

 

Plas, P. van der, Waardenontwikkeling in het onderwijs. Den Haag: Staatsuitgeverij/Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, 1981.

 

Poulie, M.F., Meer licht op faalangst; de waardering van het individu. Radboud Universiteit Nijmegen, 1991.

 

Putman, W. B. M., Godsbeelden en levensverhaal: een onderzoek met behulp van de waarderingstheorie en de zelfkonfrontatiemethode naar de betekenis van persoonlijke godsbeelden. Tilburg: Tilburg University Press, 1998.

 

Rathod, P., The grid method. Universiteit Leiden, 1982

 

Salgado, J., Auto-engano e organizacao pessoal. University of Minho, Braga, Portugal, 1999.

 

Stijards, H., Schuld en pastoraat: een poimenische studie over schuld als thema voor het pastorale groepsgesprek. Kampen: Kok, 1997. 

 

Te Lindert, A., Acculturation of Iranian immigrants in The Netherlands, Universiteit Tilburg, 2007. 

 

Van Beek, R., Sociale vaardigheidstrainingen voor visueel gehandicapte adolescenten. Radboud Universiteit, Nijmegen, 1988.  

 

Van de Loo, R.P.J.M., Verheldering van loopbaanperspectief; ontwikkelingen en toepassing van een programma voor loopbaanoriântatie op basis van de zelfkonfrontatiemethode. Assen: Van Gorcum, 1992.
 

Van Geel, A. L. M., .Agency and communion: A psychometric study of the self-confrontation method. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen University Press, 2000

 

Van Geelen, S.M.,Understanding self-experience in adolescent chronic fatigue syndrome. Universiteit Utrecht. 2010.

Van Huijgevoort, T., De kracht van het zelfverhaal in revalidatie: narratief onderzoek naar verwerkingsprocessen bij mensen met een visuele beperking. Radboud Universiteit Nijmegen, 2005.

 

Van Loon, E.J.P., Symbolen in het zelfverhaal. Een interpretatiemodel met behulp van de ZKM. Assen: Van Gorcum, 1996

 

Visser, H.J., Temperament als determinant voor psychische klachten en welbevinden. Radboud Universiteit Nijmegen, 1998.

 

Zomer, P., De Team Konfrontatie Methode (TKM): Zelfconfrontatie in teams. Radboud Universiteit Nijmegen, 2006.

 

 

 

 

 

 

 
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken