Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Module 1: Past de ZKM bij mij?

Voorafgaand aan module 1 heeft de cursist een leer-zelfonderzoek gedaan onder begeleiding van een van de docenten. Module 1 bestaat uit vier dagen colleges en workshops en uit oefenen met de praktijk van de ZKM. Het theoretische gedeelte behandelt de ZKM en de waarderingstheorie in de context van andere theorieën in de persoonlijkheidsleer en in de narratieve psychologie. In het praktijkgedeelte oefenen cursisten de methode met elkaar. De totale studielast is circa 90 uur.

 

Toelatingsvoorwaarden

De module is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn als psycholoog, (ortho) pedagoog, psychotherapeut, re-integratie begeleider, leerlingbegeleider, remedial teacher, theoloog, maatschappelijk werker, sociaal wetenschappelijk onderzoeker.

 

Eisen ten aanzien van vooropleiding

  • Academische opleiding Psychologie of Pedagogie;
  • Voor geïnteresseerden die niet aan de gestelde eisen voldoen geldt:

een andere academische of HBO opleiding gericht op het begeleiden van mensen       

daarnaast voldoen aan de volgende criteria:

  • In staat zijn tot het lezen en toepassen van (Engelstalige) wetenschappelijke literatuur op het terrein van de psychologie.
  • Kennis en inzicht in de beginselen van statistiek

In een individueel gesprek bespreken en bekijken we of vooropleiding en werkervaring voldoende aansluiten bij de ZKM-opleidingseisen.
Wij bieden  - indien nodig - voorbereidende workshops / trainingen om goed toegerust te kunnen instromen.

 

Literatuur (delen uit)

Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1996). Het verdeelde gemoed: over de grondmotieven in ons dagelijks leven. Baarn: Uitgeverij H. Nelissen.

 

Toetsing

De theoretische kennis wordt getest middels een toets. De module wordt afgerond met een individuele eindevaluatie.
 

Accreditatie

Voor deze module is accreditatie aangevraagd bij de ABvC en het registerleraar. Door het SKGV en RGVZO is voor geestelijk verzorgers  en NIP|A&G en A&O zijn reeds accreditatie toegekend.

  

Omdat we in kleine groepen werken kunnen we de opleidingsdagen aanpassen aan de voorkeur van de deelnemers. Op het moment dat we voldoende inschrijvingen hebben gaan we in overleg om de opleidingsdagen te plannen.

 

De opleidingskosten voor module 1 bedragen € 1.200,--

 

Voor meer informatie en aanmelden zie Aanmelden

 
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken