Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Module 2: Zelf gaan werken met de ZKM

 

Module 2 omvat vijf dagen colleges en workshops en meer oefening met de ZKM-methode. Er vindt een verdieping en uitbreiding van kennis en vaardigheden plaats. De totale studielast van deze module is ca. 110 uur.

 

Toelatingsvoorwaarde

Module 2 is toegankelijk voor cursisten die module 1 succesvol hebben afgerond.

 

Literatuur (delen uit)

Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1996). Het verdeelde gemoed: over de grondmotieven in ons dgelijks leven. Baarn: Uitgeverij H. Nelissen.

 

Toetsing

De theoretische kennis wordt getest middels een toets. De module wordt afgerond met een individuele evaluatie.

 

Na het succesvol afronden van module 1 en 2 ontvangt de cursist het basistestimonium. Dit certificaat verleent toegang tot de derde module en blijft drie jaar geldig.

 

Module 1 en 2 tezamen bieden een goede basis voor hen die willen promoveren op de ZKM.

 

Accreditatie

Voor deze module (samen met module 1) is door het SKGV en RGVZO voor geestelijk verzorgers en het NIP|A&O en A&G accreditatie verleend. Bij het registerleraar en ABvC is accreditatie aangevraagd.

 

De opleidingskosten voor module 2 bedragen € 1.500,-.
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken