Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Module 2: Op weg naar het zelfstandig toepassen van de ZKM

Deze verdiepende module is alleen toegankelijk voor degenen die het basistestimonium hebben behaald. In deze module worden de ZKM en de waarderingstheorie verder uitgewerkt en onder supervisie toegepast in het eigen werkveld. Ook deze module kenmerkt zich door een interactie tussen praktijk en theorie.

 

Elke opleidingsdag beslaat een specifiek thema waarop zowel de theorie als de praktijkoefening en opdrachten gericht zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan de validatiefase, zowel op inhoud (instrumentarium) als proces. Verder komen o.a. aan bod: 'ZKM in teams en organisaties' en 'ZKM-consultants® en acquisitie'. Onder supervisie van supervisoren van de opleiding wordt gewerkt met eigen cliënten. De totale studielast is circa 208 uur.

 

Ook inschrijving per dag mogelijk

Het is voor ZKM-consultants® (i.o) ook mogelijk zich in te schrijven voor één specifieke dag of meerdere dagen. 

 

Opleidingsdagen 2019 (precieze data volgen nog):

  1. De ZKM in vogelvlucht 
  2. De rode draad in een zelfonderzoek (samenhang van vraagstelling, analyse en validatierichting) 
  3. Jij als helper (eigen waarderingssysteem  in relatie tot valkuilen, werkrelatie met cliënt en acquisitie) 
  4. Het validatieproces (mogelijkheden en keuzes om validatieproces te ondersteunen en stimuleren) 
  5. Levensfase-ontwikkeling door de bril van ZKM   

Literatuur

Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

Hermans, H.J.M. (2006) Dialoog en misverstand: leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte. Soest: Nelissen.
Hermans, H.J.M. (2016) Assesssing and stimulating a dialogical self  in groups, teams, cultures, and organizations. New York: Springer

 

Toetsing

De theoretische kennis wordt in deze module middels twee toetsen getest.

 

Opleidingskosten

Module 2 vraagt een investering van € 2.500,-. Het volgen van een losse dag kost € 125,-.

 

Afstuderen

De opleiding wordt afgesloten met het volgen van twee supervisietrajecten en het schrijven van een eindwerkstuk (een verhandeling over een theoretisch concept uit de ZKM en waarderingstheorie evenals de beschrijving van een zelfonderzoek I en II). Daarnaast dient de cursist een viertal zelfonderzoeken met de ZKM zelfstandig uit te voeren. Over deze onderzoeken schrijft de cursist een reflectieverslag. Na het voltooien van deze verdiepende module mag de cursist zich ZKM-consultant® noemen.

 

Registratie

ZKM-consultant® is een titel die merkenrechtelijk is beschermd en is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau in Den Haag. De titel is voorbehouden aan afgestudeerden van de ZKM-opleiding. Tevens worden zij ingeschreven in een internationaal register van ZKM-consultants®.

 

 

Voor data, locatie enz. zie Aanmelden
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken