Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Narratieve psychologie

De ZKM theorie en methode zijn gebaseerd op de narratieve psychologie waarin het verhaal centraal staat dat de persoon vertelt over zichzelf en de wereld.

 

De narratieve psychologie stelt dat mensen denken, voelen en handelen op grond van het verhaal dat ze vertellen over belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden in hun verleden, heden en toekomst. In dit verhaal manifesteren zich affectief getinte waarderingen van gebeurtenissen en relaties ertussen die samen een 'waarderingssysteem' vormen. Op een dieper niveau spelen daarin twee grondmotieven door: het streven naar zelfbevestiging en het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders.

 

De opleiding is gericht op het leren hanteren van de drie functies van de ZKM. Dit zijn de diagnostische, procesbevorderende en evaluerende functies van de methode, waarbij de organisatie en reorganisatie van het waarderingssysteem centraal staat. Deze drie functies komen samen in een dynamisch zelfonderzoek met behulp van de ZKM.
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken