Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Structuur van de opleiding

De ZKM-opleiding:

 

De gehele opleiding bestaat uit 3 modules. Je leert de methodiek kennen en toepassen, evenals de achterliggende theoretische kaders, zoals de Waarderingstheorie en Dialogical Self Theory en statistische principes. Door de ZKM zelf via de weg van een eigen zelfonderzoek in module 0 te ervaren en vervolgens in oefensituaties (module 1) en op eigen cliënten (module 2 toe te passen, groei je als coach en mens.

 

Module 0 en 1 vormen tezamen de basisopleiding. Om de ZKM zelfstandig toe te kunnen passen in de praktijk en opgenomen te worden in het register van ZKM-consultant® is het afronden van de verdiepende module 2 een voorwaarde. Je kunt er echter ook voor kiezen één, een paar of delen van modules volgen.

 

 

De structuur:

  • Module 0: Kennismaking via een zelfonderzoek met behulp van de ZKM
  • Module 1: Aan de slag met de ZKM
  • Module 2: Op weg naar zelfstandig toepassen van de ZKM (en registratie als ZKM-consultant®)Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken