Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Verhaal achter de docent of supervisor

 

Prof. dr. Hubert Hermans

is oorspronkelijk motivatie-psycholoog. Hij promoveerde op het proefschrift Motivatie en Prestatie (1967) waaruit de Prestatie-Motivatie-Test (PMT) en de Prestatie-Motivatie-Test voor Kinderen (PMT-K) zijn voortgekomen. Zijn latere werk verbreedde zich in de richting van het menselijke waarderingsleven, met name in de hoogstpersoonlijke expressie daarvan. Daaruit zijn de Waarderingstheorie en de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) voortgekomen. Sinds november 2002 is hij met emeritaat als hoogleraar persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Gedurende zijn hoogleraarschap en daarna is hij bezig de Waarderingstheorie verder uit te bouwen waarbij nieuwe toepassingsvormen van de ZKM ontstaan, alsmede de internationaal hoog gewaardeerde theorievorming rondom de Dialogical Self. Hij is 'First International Associate' van de Amerikaanse Society for Personology en president van de International Society for Dialogical Science (ISDS).

  

Drs. Jan F. Nauta

 

Na zijn studie orthopedagogiek volgde hij de basisopleiding psychotherapie bij het RINO Noord. Bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam deed hij zijn specialisatie als psychoanalytisch kinder- en jeugdpsychotherapeut. 
Hij werkt met kinderen en jongeren bij de GGZ-praktijk 'Noorderblinck' te Beilen en met volwassenen in zijn eigen praktijk te Slochteren. 
Hij is vanaf de start betrokken als docent en supervisor bij de ZKM-opleiding. Ook is hij supervisor van de Verening voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP). Met Jos Louwe redigeerde hij Zelfonderzoek met kinderen en jongeren; een relationele methodiek (Agiel, 2006). 


Mw. Drs. Judith Smeets 


Toen ik als psychologiestudent in 1978 kennis maakte met de toen nieuwe ZKM, had ik mijn plek in het vakgebied gevonden. Vooruitlopend op latere ontwikkelingen in de psychologie gaf  de Waarderingstheorie en de ZKM toen al aandacht aan het unieke van de persoon, aan het versterken van kracht en positieve ervaringen, en geeft een prachtige instrument om de samenwerkingsrelatie tussen psycholoog en cliënt vorm te geven.  In mijn stage als beroepskeuzepsycholoog ontwikkelde ik, met steun van Hubert en Els  Hermans,  de eerste variant van ZKM voor mijn doelgroep daar.  Met ontwikkelen ben ik steeds bezig gebleven. Voor loopbaanvragen, voor ouderen, voor samenwerkingsrelaties, etc. Vanaf de start van de ZKMopleiding  ben ik actief als docent en supervisor, met als aandachtgebied Arbeid en Organisatie.  De vragen die cursisten stellen motiveren mij steeds weer om na te blijven denken en woorden te geven aan het waarom en hoe van mijn werk. 
Sinds 1998 werk ik onder de naam Motief Loopbaanontwikkeling. Ik werk samen met diverse mensen om zo mijn cliënten steeds het beste te kunnen bieden, en om mijzelf van dialoog en feedback  te verzekeren. Voor de validatiefase, de veranderingsfase na de onderzoeksfase van de ZKM, heb ik mijn gereedschapskist steeds verder uitgebreid met instrumenten die recht doen aan de individualiteit en aan de samenwerkingsrelatie. Gedachtengoed en elementen uit o.a. de positieve pychologie,  de schematherapie,  de creatieve therapie, en natuurlijke de loopbaanpsychologie,  zet ik in daar waar zinvol en gewenst. Dit maakt dat iedere begeleiding dezelfde basis heeft in gedachtengoed en methodiek, en toch steeds weer uniek is.
Mijn cliëntenkring bestaat uit hoogopgeleiden, voornamelijk artsen en andere zorgverleners, daarnaast mensen uit het onderwijs, uit het bestuur, en uit de wereld van de kunst. Uit het bedrijfsleven zijn het leidinggevenden die zich met hun loopbaan- of functioneringsvraag tot mij richten.
Mijn kwalificaties zijn Registersycholoog NIP| Arbeid en Organisatie, Registered EuroPsy Psychologist, ZKM-consultant®. Verder ben ik supervisor bij de ABvC, en verbonden als coach aan het CarrièreCentrum Zorg.

  

Mw. Mieke Wijdeveld

Ik kwam, als counselor op een havo/vwo school, in contact met de ZKM methode. Het voelde als ‘thuiskomen’. Ik leerde een methode kennen die mensen de gelegenheid bood inzicht te krijgen in drijfveren achter hun gedrag en de gevolgen hiervan. Een methode die vervolgens duidelijke handvatten gaf hoe dit aan te pakken. De ZKM maakt mensen vanaf het begin actief en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en dat sprak me enorm aan!
In mijn werk voor Fontys hogescholen heb ik de ZKM veelvuldig ingezet. Met name docenten en leidinggevenden binnen onderwijsorganisaties hebben hiervan geprofiteerd. Vaak ging het om trajecten waarin mensen zich, om uiteenlopende redenen, wilden (her)bezinnen op hun ontwikkeling binnen werk en privé. 

Ik ben na 20 jaar werken met de ZKM nog steeds onder de indruk van het effect van de methode. Ik voel me rijk dat ik, met behulp van de methode, een bijdrage mag leveren aan het welzijn en geluk van mijn cliënten. Daarnaast vind Ik het boeiend om de methode te gebruiken binnen teams. Ik bedenk korte variaties binnen de ZKM die minder tijd vragen en daardoor gemakkelijk ingezet kunnen worden.

Ik vind het een uitdaging om de cursisten binnen Z&W hierin mee te nemen…….

 

Mw. Drs. Greetje Schout

 

Toen ik in 1996 de basismodule ZKM volgde, vielen voor mij verschillende elementen die ik belangrijk vond in mijn leven en werk als adviseur en leidinggevende op hun plek. Door ook zelf als cursist een zelfonderzoek te doen, was ik vervolgens in staat mijn loopbaan een andere wending te geven, zodat ik in mijn nieuwe werkkring volop met de ZKM aan de slag kon. Wat is het mooi om mensen door een zelfonderzoek te zien opbloeien en met overtuiging keuzes te zien maken! Zowel in de werksetting als daarbuiten komen ze in beweging en ervaren zij vooral meer zelfsturing.

Ruim 25 jaar ben ik als manager en adviseur binnen de overheid, zakelijke dienstverlening en zorg werkzaam geweest. In 2016 ben ik gestart met mijn eigen psychologisch adviesbureau voor vitaliteit en loopbaan, GoedbeSchout genaamd. Daarin zet ik naast de ZKM aanvullende interventies in vanuit o.a. de positieve psychologie, de oplossingsgerichte therapie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Op deze manier begeleid ik mijn clienten zodat zij meer psychologische flexibiliteit, grip op hun (werkende) leven en ontwikkeling kunnen gaan ervaren. 

Ik ben registerpsycholoog NIP|Arbeid & Organisatie en geregistreerd ZKM-consultant. Met veel plezier en enthousiasme werk ik als docent en supervisor mee aan de ZKM-opleiding. Een opleiding die je als professional een prachtige theorie en methodiek in handen geeft om in een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie aan de slag te gaan met cliënten die 'zoekende' zijn.

 

 

 

 

 
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken