Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Workshops voor coaches en psychologen (zonder ZKM-ervaring)

Coachen met de ZKM: snel en effectief

 

Omschrijving

Vitaliteit, psychologische flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke actuele thema’s. Zowel voor individuele medewerkers als organisaties zijn energie, motivatie, zelfsturing en talentontwikkeling van belang om wendbaar te zijn en blijven. De ZKM (Zelf Konfrontatie Methode) kan daarbij op allerlei niveaus behulpzaam zijn.

De ZKM is een unieke en effectieve methode die snel de rode draad in iemands functioneren weet te ontdekken en aangeeft welke motieven en emoties daarbij een rol spelen. 

 

De ZKM helpt om:

 • Medewerkers zelf te laten ontdekken wat hen drijft en welke patronen hun welzijn en veerkracht bevorderen of belemmeren
 • Opgedane inzichten te vertalen in keuzes en concrete acties
 • Binnen organisaties zelfsturing (bij individuen en teams) te stimuleren

Leerdoelen

 • Inzicht opdoen in enkele actuele psychologische theorieën over ‘psychologische flexibiliteit of vitaliteit’
 • De ZKM kunnen plaatsen in de context van deze theorieën
 • Inzicht krijgen in je eigen vitaliteit aan de hand van enkele ‘ZKM-ontlokkers’ (open vragen) en het invullen en scoren van een ‘gevoelslijst’
 • Kennismaken met de ZKM-cirkel
 • Leren toepassen van enkele ZKM-elementen bij vragen van medewerkers of organisaties in je eigen (coachings)praktijk

Verplichte literatuur

 • Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E.: Het verdeelde gemoed: over de grondmotieven van ons dagelijks bestaan. Amsterdam, Boom uitgevers, 2009, 1 - 128.
 • Lyddon, W.J., Yowell, D.R. & Hermans, H.J.M.: The self-confrontation method: theory, research, and practical utility. Counseling Psychology Quarterly, March 2006: 19(1): 27 – 43.

 Data, locatie en kosten

 • 25 mei 2018 van 13 tot 17 uur in Zeist (groep is vol)
 • 6 juli 2018 van 13 tot 17 uur in Amersfoort of Beekbergen
 • 5 oktober 2018 van 13 tot 17 uur in Amersfoort of Beekbergen
Deze workshop kost € 95,- (incl. koffie/thee).

 

Accreditatie

 

Is aangevraagd bij het NIP voor A&O/A&G
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken