Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Workshops voor ZKM-professionals (i.o.)

Workshops voor ZKM-consultants® en ZKM-coaches (of i.o.)

 

 

Workshop 'Formuleren van waardegebieden' door Mieke Wijdeveld

Doel workshop:

Inzicht in het belang van goede waardegebieden als fundament voor een zelfonderzoek.

Vaardigheden om daar, als helper, aan bij te dragen.

Houding van ‘niet weten’ waardoor de persoon in de bovenpositie, in dialoog raakt met zichzelf.

 

Korte inhoud:

Waardegebieden vormen het fundament onder een zelfonderzoek. In de praktijk blijkt dit een onderdeel van de ZKM methodiek waarvan het belang nogal eens onderschat wordt.

Deze workshop biedt de gelegenheid expliciet stil te staan bij de vaardigheid om goede waardegebieden te ontlokken en te formuleren. Er wordt geoefend met behulp van verschillende werkvormen en bestaand casusmateriaal.
Aspecten die, onder andere, aan bod komen zijn:

 • Hoe onderzoeksvragen op te nemen?
 • Hoe om te gaan met wensen en waardegebieden naar aanleiding van de ontlokker “toekomst”?
 • Hoe hulpmateriaal te ontwikkelen waardoor de cliënt van begin af aan mededeskundige kan zijn bij dit formuleren van kwalitatief goede waardegebieden?

Duur: 1 dagdeel
Datum: mei,juni 2018 (datum in overleg met deelnemers)

Kosten: 90,-

Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl of 06 41425873

 

 

Workshop 'ZKM als vitaliteitsmeter en -motor' door Greetje Schout

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke actuele thema's binnen het HRM-werkveld. Zowel voor individuele medewerkers als organisaties zijn energie, motivatie, zelfsturing en talentontwikkeling van belang om wendbaar te zijn en te blijven. De ZKM kan darbij op allerlei niveaus behulpzaam zijn.

 

Doelstellingen:

 • Inzicht opdoen in enkele actuele psychologische theorieën (JD-R model, ZelfdeterminatieTheorie, ACT enz.) over 'vitaliteit' in relatie tot werk
 • De ZKM kunnen plaatsen in de context van deze theorieën
 • Inzicht krijgen in je eigen vitaliteit aan de hand van enkele ontlokkers
 • Bespreken van toepassingen bij vitaliteitsvragen van medewerkers en organisaties (o.a. aan de hand van casusmateriaal)

Korte inhoud:

Naast een theoretische uitdieping van het begrip 'vitaliteit' en de relatie daarvan met de ZKM, gaan we in de workshop aan de slag met onze eigen vitaliteit. Wat bevordert onze vitaliteit? En wat staat onze vitaliteit in de weg? Welke keuzes en acties kunnen we daar zelf aan verbinden?

Daarnaast bespreken we enkele toepassingen in de praktijk om de vitaliteit van medewerkers, teams en organisaties te bevordeen. Hoe kun jij als ZKM-professional m.b.v. de methodiek de vitaliteit van je cliënten bevorderen? Wat is daar voor nodig?

Vanzelfsprekend is er ruimte voor de inbreng van eigen casusmateriaal.

 

Duur: 1 dagdeel van 13 tot 17 uur

Datum: n.n.b. 

Kosten: 90,-

Locatie: Amersfoort/Visiom (tegenover Centraal Station)

 

Aanmelden bij Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl of 06-41425873

 

  

Workshop 'Spelen met alfa's' door Annerieke Oosterwegel

Bent u als zkm-consultant ook geneigd de cijfermatige kant van de ZKM een beetje te laten zitten? Betrapt u zichzelf er wel eens op dat u vol onbegrip naar zo’n uitdraai zit te staren? Wordt u ook een beetje onzeker, als de alfa’s, gemiddelden, of correlaties niet voldoen aan de standaarden die u hebt geleerd?

 

Dat is jammer, want juist ook deze cijfertjes kunnen u heel snel, heel helder, heel veel vertellen over de latente (onbewuste, impliciete) denkpatronen van uw klant. Alfa’s, gemiddelden en correlaties vertellen u misschien niet direct wat iemand denkt en voelt, maar wel hoe iemand dat doet. In deze workshop gaan we op een speelse manier oefenen met interpreteren. We doen dat in eerste instantie aan de hand van extreme, gefingeerde resultaten, maar natuurlijk is er ook ruimte voor eigen casusmateriaal.

 

Doel workshop:

Ophalen van de betekenis van de verschillende cijfers.

Vertrouwd raken met de psychologische interpretatie van de statische resultaten.

 

Korte inhoud:

 • Het wat en hoe van denken en voelen, en wat voor soort dingen zij met elkaar doen.
 • Welk soort informatie lees ik af uit welke uitdraai?
 • Wat lees ik ook alweer in de cirkel?
 • Wat zie ik in de somscore correlaties?
 • Wat kan ik met de affecthiërarchie?
 • Wat is er zo interessant aan de correlaties tussen de gevoelens, en hoe zie ik dat?

Duur: 1 dagdeel

Datum: n.n.b.

Locatie: De Uithof, Utrecht

Kosten: 90,-

Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl;   06 41425873


 


Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken