Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Workshops

Workshops voor ZKM-consultants® en ZKM-coaches (of i.o.)

 

Workshop De ZelfVeranderMethode©

 

In het voorjaar van 2017

Bewustzijn van de eigen innerlijke meerstemmigheid bevordert inzicht in en regie over het eigen functioneren.

Een effectieve en snelle manier om de innerlijke meerstemmigheid helder te maken is de Zelf VeranderMethode. Op basis van het Zelfonderzoek benoemt je cliënt, met jouw ondersteuning, de belangrijkste stemmen, geeft ze kleur en vorm, en onderzoekt de dynamiek tussen de stemmen.  In een sessie van 1,5 uur ervaart je cliënt dat hij/zij zelf de regisseur kan worden van de eigen ontwikkeling, en hoe dit thuis steeds onderzocht en verder ontwikkeld kan worden. Deze aanpak geeft het veranderingsproces  een enorme impuls en draagt er toe bij dat je cliënt regie neemt over het eigen validatieproces. 

In deze workshop  gaan we, na een theoretische inleiding, praktisch aan de slag met de ZelfVeranderMethode.  Na deze dag ben je in staat om deze methode met je eigen cliënten in de validatiefase in te zetten.

Voor meer informatie: Judith.Smeets@zkmopleiding.nl

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP A&O|A&G

Aanmelden bij info@zkmopleiding.nl

 

Workshop ZKM als vitaliteitsmeting en motor


Vrijdag 3 november 2017 voor coaches en psychologen zonder ZKM-ervaring

Vrijdag 8 september 2017 voor ZKM-professionals 

 

Vitaliteit staat volop in de belangstelling. O.a. de verhoogde pensioen leeftijd, verzuimkosten en werkstress zijn hier, naast het persoonlijke welbevinden, belangrijke aanleidingen voor. Wanneer ben je vitaal? Ben je dat als je niet ziek bent en je fit voelt? Vitaliteit gaat ook over zingeving, emotioneel lekker in je vel zitten. Vitaliteit heeft betrekking op hoofd, hart en handen en lijkt een belangrijke voorwaarde om te komen tot een betekenisvol leven.
Veel bedrijven huren coaches in om de vitaliteit van hun werknemers in kaart te brengen en te bevorderen. Onder meer door het meten van fysieke indicatoren en deze indicatoren af te zetten tegen normwaarden, wordt een gevoel van urgentie gecreëerd. Maar, ondanks de aanwezige urgentie lukt het vaak niet om echt in actie te komen en goede voornemens vol te houden.
Op dit terrein kan de ZKM van betekenis zijn. Hoe kun je ZKM zo inzetten dat je cliënt goed zicht krijgt op factoren/ thematiek die hiervoor verantwoordelijk zijn? Wat is de diepere oorzaak van het niet weten te realiseren van vitaliteit bevorderend gedrag?

In deze workshop gaan we, na een theoretische benadering van het onderwerp, met elkaar aan de slag.

 

Voor meer informatie: Greetje.Schout@zkmopleiding.nl of Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl

Accreditatie is toegekend door het NIP A&O|A&G (6 punten)

Aanmelden bij info@zkmopleiding.nl  

 

Workshops = losse opleidingsdagen module 

  • 23 mei: De rode draad in een zelfonderzoek (samenhang van vraagstelling, analyse en validatierichting) door Judith Smeets
  • 27 juni: Jij als helper (eigen waarderingssysteem, valkuilen, effect op werkrelatie met cliënt en manier van acquireren) door Judith Smeets
  • 26 september: Het valdatieproces (mogelijkheden en keuzes om het validatieproces te ondersteunen en stimuleren) door Mieke Wijdeveld
  • 7 november: Meerstemmigheid (verschillende mogelijkheden om hiermee te werken binnen het zelfonderzoek en in de validatiefase), ZKM-achtig werken en ZKM-varianten in teams en organisaties door Mieke Wijdeveld
Voor meer informatie: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl

 

Workshop kinder-ZKM

 

Indien je hiervoor belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Mieke Wijdeveld:  mieke.wijdeveld@zkmopleiding.nl

 


Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken