Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

ZKM in de praktijk van de professional


  • Is de zelfontdekking in jouw praktijk je krachtigste interventie?
  • Ben je ervan overtuigd dat kennis en mogelijkheden tot verandering bij de persoon in zijn of haar levensverhaal opgesloten liggen?
  • Raak je gefascineerd door de rijkdom aan invalshoeken voor procesbevordering in het verhaal van je cliënt?
  • Zijn voor jou de functie en betekenis van onderliggende emotionele verbanden en dynamiek sprekender aangrijpingspunten voor gedragsverandering dan vaardigheden en coping?
  • Ben je overtuigd van de waarde van de zelfkennis van je cliënt en zie je je eigen rol in het ontlokken van deze zelfkennis?
  • Zoek je wetenschappelijke onderbouwing én inspiratie voor hoe je luistert, waar je naar luistert, wat je doet, zegt en soms (nog) niet zegt?
  • Hecht je aan kwalitatief wetenschappelijk verantwoord maatwerk?
  • Zoek je een methode die toepasbaar is voor een diversiteit hulpvragen, doelgroepen en opdrachtgevers?

Als je (enkele van) deze vragen bevestigend beantwoordt, zeg je ja tegen de ZKM
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken