Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

ZKM-kenmerken

Het zelfonderzoek onderscheidt zich vooral van een psychologisch onderzoek en  een therapeutische behandeling door de tweezijdige deskundigheid. De cliënt (persoon) is de deskundige van zijn/haar leven. Hij/zij bepaalt zelf welke ervaringen, gebeurtenissen en mensen uit zijn levensverhaal besproken worden. De begeleider (helper) is de deskundige wat betreft de methodiek en de theorie daarachter.

Niet testvragen staan centraal, maar het eigen levensverhaal van de persoon is input van het onderzoek. 

Het zelfonderzoek verschilt verder van een therapeutische begeleiding doordat behalve klachten ook positieve ervaringen een plaats krijgen. Het gaat om zelf-exploratie en zelfanalyse die geleidelijk overgaan in verandering en procesbevordering. De methode stimuleert tot zelfwerkzaamheid en brengt verandering op gang door middel van een actief, dynamisch proces.

De ZKM is een passend antwoord bij vragen met betrekking tot zelfsturing in leven en werk. Hoe bijvoorbeeld de regie te nemen over eigen behoeften, wensen, verlangens, evenals klachtreductie en herstel. 
Hoe een burn-out overwinnen of een terugvalpreventieplan maken, re-integreren in werk, faalangst de baas worden, sociale angst verminderen, belemmerende overtuigingen overwinnen, vitaal toewerken naar het pensioen, zingevingsvragen beantwoorden et cetera?

 
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken